Διεθνείς Μεταφορές Τελωνειακές διατυπώσεις εμπορευμάτων Υπηρεσίες Logistics Τα Πλεονεκτήματα της SeaWay Πρακτορεύσεις Φορολογική Αντιπροσώπευση
 

The Company ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες Logistics

LOGISTICS

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της η SeaWay σας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως:

Αποθήκευση των προϊόντων σε παλετοθέσεις ή χώρους στοιβασίας
Διαχείριση αποθεμάτων με χρήση WMS (Warehouse Management Systems)
Διαρκή και σε πραγματικό χρόνο (real-time) έλεγχο αποθεμάτων από τον ίδιο τον πελάτη, μέσω ασφαλούς δικτύου intranet
Διαχείριση παραγγελιών βάσει FIFO και FEFO
Υπηρεσίες cross-docking
Μεταφορά και διανομή προϊόντων μέχρι τις εγκαταστάσεις του πελάτη
Παλετοποίηση / αποπαλετοποίηση προϊόντων-μοναδοποίηση φορτίου
Ανασυσκευασία προϊόντων (π.χ. προσθήκη δώρων σε προϊόντα)
Ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο εμπορευμάτων
Δειγματοληψίες προϊόντων από πελάτες

 
Created by i-tec © 2005 All Rights Reserved