Διεθνείς Μεταφορές Τελωνειακές διατυπώσεις εμπορευμάτων Υπηρεσίες Logistics Τα Πλεονεκτήματα της SeaWay Πρακτορεύσεις Φορολογική Αντιπροσώπευση
 

The Company ΥπηρεσίεςΤελωνιακές Διατυπώσεις Εμπορευμάτων

ΤΕΛΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Η εταιρία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με τελωνειακές εργασίες, όπως :

Εκτελωνισμούς και διατυπώσεις εμπορευμάτων εισαγωγής και εξαγωγής από & προς χώρες μη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης.
Τελωνειακές διατυπώσεις ενδοκοινοτικών μεταφορών.
Διαμετακομίσεις φορτίων τράνζιτ.

Σημαντικό πλεονέκτημα της SeaWay αποτελεί η δυνατότητα παροχής τελωνειακών εργασιών σε συνδυασμό με τη διάθεση τελωνειακώς υποκείμενων χώρων, όπου είναι δυνατή η εναπόθεση εμπορευμάτων, χωρίς να απαιτείται η πρότερη καταβολή δασμών και φόρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές θα βρείτε στο τμήμα Αποθήκευση και Διαχείριση Αποθεμάτων. Επίσης, στο συνοριακό σταθμό Ευζώνων λειτουργεί γραφείο εξυπηρέτησης φορτηγών και διεκπεραίωσης τελωνειακών εργασιών.

 
Created by i-tec © 2005 All Rights Reserved